Thống Số Kỹ Thuật

Mã Số Công Suất
(W)
Điện Áp
(V)
Kích Thước
(mm)
Quang Thông
(Lm)
Nhiệt Độ
Màu
(CCT)
Cấp Độ
Bảo Vệ
(IP)
(Đường Kính x Cao)
PQ HB2T 150 150W 85 – 265V Ø 365 – H190±5 18000 6500K IP 66
PQ HB2V 150 150W 85 – 265V Ø 365 – H190±5 18000 3000K IP 66
PQ HB2T 175 175W 85 – 265V Ø 465 – H200±5 21000 6500K IP 66
PQ HB2V 175 175W 85 – 265V Ø 465 – H200±5 21000 3000K IP 66

Thông Số Quang Phổ